Hrvatski
Hrvatski
English

Iskustva zaposlenika

Izvješće o realizaciji Erasmus+ mobilnosti Erasmus + 2022-1-HR01-KA171-HED-000073022 – Staff Mobility for teaching

Izvješće o realizaciji Erasmus+ mobilnosti Erasmus + 2022-1-HR01-KA171-HED-000073022 – Staff Mobility for teaching

U razdoblju od 14.04.2024. do 20.04.2024. doc.dr.sc. Hrvoje Budić i dr.sc. Antun Marinac sudjelovali su u Erasmus + 2022-1-HR01-KA171-HED-000073022 programu razmjene nastavnog osoblja u svrhu poučavanja na Sveučilištu „Vitez“ u Travniku, Bosna i Herc...
Izvješće o realizaciji Erasmus+ mobilnosti

Izvješće o realizaciji Erasmus+ mobilnosti

U razdoblju od 14.04.2024. do 20.04.2024. doc.dr.sc. Hrvoje Budić sudjelovalo je u Erasmus + 2022-1-HR01-KA171-HED-000073022 programu razmjene nastavnog osoblja u svrhu poučavanja na Sveučilištu "Vitez" u Travniku, Bosna i Hercegovina.
Izvješće sa službenog puta

Izvješće sa službenog puta

U periodu od 11.3-15.3.2024. bio sam na službenom putu na Universidade Paulista -UNIP u Sao Paolu u Brazilu u sklopu ERASMUS+ programa. U sklopu posjeta upoznao sam se sa institucijom i održao radionicu na temu „Training and application of artificial...
International staff week 2024

International staff week 2024

Izvješće o realizaciji Erasmus+ mobilnosti

Izvješće o realizaciji Erasmus+ mobilnosti

U okviru Programa Erasmus+ mobilnosti osoblja u svrhu podučavanja u akademskoj godini 2023/24 unutar projekta 2022-1-HR01-KA131-HED-000056590 doc. dr. sc. Barbara Pisker sudjelovala je u Erasmus+ mobilnosti na GRM Novo Mesto – centar biotehnike i tur...
Međunarodna Erasmus suradnja sa Universidad Chiapas u Meksiku

Međunarodna Erasmus suradnja sa Universidad Chiapas u Meksiku

U okviru International Openings Erasmus projekta ostvarena je suradnja sa partnerskom instituciju u Meksiku- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Erasmus+ Staff Mobility for Teaching - Izvješće

Erasmus+ Staff Mobility for Teaching - Izvješće

Na temeljima prethodnih zajedničkih publikacija sa profesorom Ezendu Ariwom i potpisanog sporazuma započeo je Erasmus KA171 projekt sa University of Lagos Busines School iz Nigerije, u okviru kojega su na partnerskoj instituciji na razmjeni sudjelova...
Erasmus+ Staff Mobility for Teaching - Izvješće

Erasmus+ Staff Mobility for Teaching - Izvješće

U razdoblju od 24. do 28. listopada 2023. godine, u okviru Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu poučavanja doc. dr. sc. Mirjana Radman-Funarić, posjetila je Visoku školu za poslovnu ekonomiju i poduzetništvo Beograd, Serbija, partnersku instituciju Sve...