Hrvatski
Hrvatski
English

Ranjive i podzastupljene skupine

Podrška studenima iz ranjivih i podzastupljenih skupina 


Pitanja vezana za studente iz ranjivih i podzastupljenih skupina, stjecanje statusa studenta iz ranjivih i podzastupljenih skupina uređena su Pravilnikom o studiranju studenata podzastupljenih i ranjivih skupina  https://www.ftrr.hr/images/Dokumenti/2023/pravilnici/11-10/pravilnik-o-studiranju-studenata-podzastupljenih-i-ranjivih-skupina.pdfStudenti s invaliditetom


Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojen je Ured za studente s invaliditetom. Ured za studente s invaliditetom djeluje kao jedinstveni sveučilišni ured koji studentima s invaliditetom pruža informacije i podršku u prostorima ureda, te nastoji rješavati individualne potrebe pojedinih studenata s invaliditetom. Informacije mogu dobiti i svi oni koji su zainteresirani za studij, a nisu sigurni o svojim pravima i mogućnostima studiranja na odabranom fakultetu http://www.unios.hr/studenti/studenti-s-invaliditetom/prava-i-mogucnosti/


Svi studenti koji iz različitih razloga ostvaruju pravo na individualizirani pristup studiranju i nastavi mogu se obratiti: 

MENTORU ZA STUDENTE S INVALIDITETOM – doc.dr.sc. Barbara Pisker 

KOORDINATORU ZA STUDENTE S INVALIDITETOM – Robert Kneis, bacc.admin.publ..


Studentima s invaliditetom smatraju se svi studenti koji zbog bolesti ili oštećenja imaju teškoća u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti, odnosno studenti:

  • s oštećenjem vida
  • s oštećenjima sluha
  • s motoričkim poremećajima
  • s kroničnim bolestima
  • s psihičkim poremećajima i bolestima
  • sa specifičnim teškoćama u učenju (primjerice disleksijom, disgrafijom, ADHD-om)
  • s ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studiranja.


Status studenta s invaliditetom dokazuje se odgovarajućim rješenjima i/ili potvrdama. Ako student nema dokumente kojima bi potvrdio svoj status, može se obratiti koordinatoru za studente s invaliditetom Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi radi pokretanja postupka utvrđivanja statusa studenta.


Za sve ostale upite možete se obratiti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.