Hrvatski
Hrvatski
English

Završni i diplomski radovi

Poštovani studenti,


Sukladno Pravilniku o završnom/diplomskom radu temu završnog diplomskog rada možete odabrati kada vam ostane najviše dva nepoložena ispita a službeno ju možete prijaviti tek kada položite sve ispite u rokovima propisanim od strane Fakultetskog vijeća. 


Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti propisuje da  sveučilišni odnosno stručni prijediplomski studij završava polaganjem ispita, izvršenjem drugih studijskih obveza te izradom i obranom završnog rada ili polaganjem završnog ispita dok sveučilišni odnosno stručni diplomski studij završava polaganjem ispita, izvršenjem drugih studijskih obveza te izradom i obranom diplomskog rada ili polaganjem diplomskog ispita. Prijavljene teme završnih /diplomskih radova 2023/2024


 1. Ana Mrgan, dipl.ing., v. pred.
 2. izv.prof. dr.sc. Ante Lončarić
 3. doc.dr.sc. Anton Devčić
 4. doc.dr.sc. Antun Marinac
 5. doc.dr.sc. Barbara Pisker
 6. doc.dr.sc. Berislav Andrlić
 7. Helena Marčetić, dipl.ing.
 8. doc.dr.sc. Hrvoje Budić
 9. Jasmina Mlađenović, dipl.iur., v.pred.
 10. doc.dr.sc.Josip Mesić
 11. doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
 12. doc.dr.sc. Katarina Štavlić
 13. prof.dr.sc. Krešimir Nenadić
 14. doc.dr.sc. Kristian Đokić
 15. doc.dr.sc. Maja Ergović Ravančić
 16. doc.dr.sc. Mario Župan
 17. doc.dr.sc. Marko Šostar
 18. dr.sc. Mirela Mezak Matijević
 19. doc. dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž
 20. doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić
 21. Mirna Harwood, MA Ed, pred.
 22. doc.dr.sc. Robert Idlbek
 23. doc.dr.sc. Svjetlana Letinić
 24. doc.dr.sc. Svjetlana Škrabal
 25. doc. dr.sc. Valentina Obradović
 26. Vedran Gongeta, PRED.
 27. doc.dr.sc. Verica Budimir
 28. izv.prof.dr.sc. Krešimir Šolić

 29. mr.sc. Sunčica Bajić