Hrvatski
Hrvatski
English

Stručni prijediplomski studij Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo

Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne informatike  (bacc.inf.)


Izvoditelj studija: Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine), 180 ECTS bodova

Broj planiranih studenata: 30 redovitih, 0 izvanrednih

Ukupno kolegija: 41 redoviti kolegij, 5 izbornih kolegija, 4 stručne prakse

Nastavak studija - Po završetku stručnog prijediplomskog studija Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo, student ima pravo nastaviti studij na stručnom diplomskom studiju ukoliko je to predvidjelo sveučilište koje izvodi taj studij, pri čemu se kao uvjeti mogu postaviti razlikovni ispiti.

Osim toga, studenti po završenom studiju imaju mogućnost upisati program mikrokvalifikacije u trajanju od 6 mjeseci pod nazivom Programer/ka umjetne inteligencije u našoj partnerskoj instituciji Centru za umjetnu inteligenciju u Lipiku. S obzirom da se radi o deficitarnoj vještini na globalnom nivou, stjecanjem te mikrokvalifikacije studentima se znatno povećava vjerojatnost zapošljavanja, kao i uvjeti rada.

O studiju: 

Studij Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo kreiran je u suradnji sa poslodavcima, te je dobrim dijelom odgovor na njihove potrebe za djelatnicima na tržištu rada. Na prvoj godinu studenti se upoznaju sa teorijskim osnovama koje su nužne za razumijevanje koncepata vezanih uz informacijske tehnologije i poslovanje općenito, a već u drugom semestru prve godine sadržaj kolegija ukazuje na to da se studenti usavršavaju u tri područja koja su definirana i ciljevima studija.  

Studenti se prije svega pripremaju za administraciju informacijskih sustava, koja uključuje održavanje različitih operativnih sustava, ali i baza podataka i web poslužitelja. Osim toga dio kolegija pokriva i održavanje računalnim mreža, kao i izgradnju istih ovisno o potrebama poslodavca ili klijenta.

Osim administracije, ovaj studijski program priprema studente i za kreiranje novih proizvoda na području ICT-ja. Pri tome se radi o dosta širokom području koje uključuje izradu programa po specifikacijama poslodavca ili klijenta, izrada modela korištenjem algoritama umjetne inteligencije, izradu marketinških materijala, te izradu web stranica i mobilnih aplikacija.

Treće područje na kojem se studenti usavršavaju je područje ekonomije i poslovanja, koje uključuje i razvoj vještina pregovaranja i poslovne komunikacije, a radi se o vještinama koje poslodavci vrlo često stavljaju visoko na ljestvicu prioriteta.

Zapošljavanje studenata/Poslovi za koje će studenti biti osposobljeni:

  • automatizacija uredskog poslovanja
  • instalacija i podešavanje računala, mreže i računalne infrastrukture
  • primjena informatičkih tehnologija u istraživanju tržišta i digitalnom marketingu
  • izrada grafičkih audio-vizualnih materijala, baza podataka te analiza i vizualizacija podataka
  • izrada aplikacija za desktop, web i mobilne uređaje
  • korištenje i održavanje poslovnih informacijskih sustava

Prvi cilj studija

je omogućiti polaznicima savladavanje ekonomskih temelja za samostalno obavljanje poduzetničke djelatnosti te razumijevanje poslovnih koncepata čije se poznavanje očekuje u svakoj gospodarskoj djelatnosti. Pri tome, naglasak studija je na razvijanju intelektualnih sposobnosti vezane uz netehnička područja, kao što je to znanje o pregovaranju, vođenju sastanaka i poslovne komunikacije te shvaćanja osnova poduzetništva i tzv. „mekih“ vještina.

Drugi cilj studija

je priprema polaznika za buduće zadatke iz područja informatičke djelatnosti. Navedeno pretpostavlja usvajanje naprednih znanja vezanih uz principe rada računala, operativnih sustava, uredskih aplikacija, računalnih mreža, interneta te modernih poslovnih aplikacija temeljenih na „cloud“ i „on premises“ temeljima. Od polaznika se očekuje usvajanje znanja vezanih uz izradu raznih vrsta digitalnih dokumenata, primjenu novih digitalnih tehnologija koje omogućuju povećanje dosega prisutnosti te iskorištenje novih pristupa u marketingu, automatizaciji i optimizaciji poslovnih procesa.

Treći cilj studija

pretpostavlja usvajanje terminologije i načina razmišljanja vezanog uz razvoj računalnog softvera tj. osnove programskog inženjerstva. Ostvarenjem navedenog cilja polaznik studija će steći vrlo konkretna i tražena informatička znanja pomoću kojih će moći specificirati softversko rješenje za konkretan problem, dizajnirati potrebne baze podataka te korištenjem razvojnih alata izraditi jednostavnije softversko rješenje (aplikaciju) temeljeno na konkretnim zahtjevima korisnika.