Hrvatski
Hrvatski
English

Natječaj za dodjelu nagrade studentima Fakulteta za akademsku godinu 2022./2023.

KLASA: 602-04/24-01/11

URBROJ:2177-1-20-01/01-24-1

Požega, 27. veljače 2024.g.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog i ruralnog razvoja u Požegi raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu nagrade studentima Fakulteta za akademsku godinu 2022./2023.

 

Nagrade i priznanja dodjeljuju se studentima Fakulteta u sljedećim kategorijama:

  1. kategorija: Posebna nagrada (izvrsnost u izvannastavnim aktivnostima)
  2. kategorija: Nagrada za izvrstan studentski rad (znanstveni, stručni, seminarski)

 

Prijavu za 1. kategoriju mogu podnijeti  studenti odnosno skupina studenata koja je postigla izvrstan uspjeh i doprinos u izvannastavnim aktivnostima po svakom od kriterija navedenih u članku 6. stavku 3. Pravilnika o nagrađivanju studenata Dekanovom nagradom. 


Prijavu za 2. kategoriju mogu podnijeti studenti svakog studijskog programa Fakulteta za izvrstan znanstveni, stručni ili seminarski rad sukladno članku 7. Pravilnika o nagrađivanju studenata dekanovom nagradom.

  • Znanstveni ili stručni rad s kojim se student prijavljuje mora biti kategoriziran i objavljen u znanstvenim ili stručnim publikacijama u akademskoj godini za koju se dodjeljuje nagrada.
  • Seminarski rad s kojim se student prijavljuje mora biti ocjenjen izvrsnom (5) ocjenom i obranjen u akademskoj godini za koju se dodjeljuje nagrada.

Prijava za 1. kategoriju podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac 1). Uz prijavu prilaže se detaljan opis aktivnosti.


Prijava za 2. kategoriju podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac 2). Uz prijavu prilaže se rad i izjavu o izvornosti rada (Obrazac 3).


Povjerenstvo za dodjelu nagrada, priznanja i pohvala izrađuje prijedlog za dodjelu nagrade.

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i novčanog iznosa od 100,00 eura.


Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u PDF formatu na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Fakulteta.


DEKAN

Prof. dr. sc. Borislav Miličević