Hrvatski
Hrvatski
English

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2023./2024.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje stipendije i potpore redovitim studentima sveučilišnih prijediplomskih, diplomskih, integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih i diplomskih studija na sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


U akademskoj godini 2023./2024. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje ukupno 68 studentskih stipendija i 2 studentske potpore prema kategorijama kako slijedi:


A.) Stipendije za izvrsnost – 35 STIPENDIJA


– A1.) ZA STUDENTE VIŠIH GODINA STUDIJA – 25 STIPENDIJA


– A2.) ZA STUDENTE I. GODINE SVEUČILIŠNOG PRIJEDIPLOMSKOG I STRUČNOG PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA TE I. GODINE SVEUČILIŠNOG INTEGRIRANOG PRIJEDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA – 4 STIPENDIJE


– A3.) ZA STUDENTE UPISANE U I. GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA I U I. GODINU STRUČNOG DIPLOMSKOG STUDIJA – 4 STIPENDIJE


– A4.) ZA STUDENTE UPISANE U VIŠE GODINE PRIJEDIPLOMSKOG, DIPLOMSKOG ILI INTEGRIRANOG STUDIJA TE ZA STUDENTE UPISANE U I. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA NA AKADEMIJI ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU – 2 STIPENDIJE


B.) Stipendije studentima aktivnim sportašima – 3 STIPENDIJE


C.) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe – 30 STIPENDIJA


– C1.) ZA STUDENTE SLABIJEG SOCIJALNO-EKONOMSKOG STANJA – 20 STIPENDIJA


– C2.) ZA STUDENTE S INVALIDITETOM – 5 STIPENDIJA


– C3.) ZA STUDENTE KOJI PRIPADAJU POTENCIJALNO RANJIVIM SKUPINAMA – 5 STIPENDIJA


 D.)  Potpore studentima u stanju socijalne potrebe – 2 POTPORE


 Tekst natječaja