Hrvatski
Hrvatski
English

Održano predavanje iz područja pčelarstva

Pčelarska udruga „Zlatna dolina“ iz Požege u suradnji s Fakultetom Turizma i ruralnog razvoja u Požegi provela je edukaciju / predavanje za svoje članove, zainteresirane studente, djelatnike Fakulteta te zainteresirane građane.


Predavač je iskusni pčelar i znanstvenik u području pčelarstva, doc.dr.sc. Marin Kovačić, sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer.


Tema predavanja je bila Priprema zajednica za zimu, uz naglasak na varou.


Predavanje je bilo izuzetno edukativno jer je g. Kovačić prikazao najnovija istraživanja iz područja pčelarstva koja značajno mijenjanu trenutni način pčelarenja te prikazao što nas vjerojatno očekuje u budućnosti, a vezano je uz tehnologiju pčelarenja, pčelinje bolesti i potencijalne ugroze.


Osnovni zaključci predavanja se mogu svesti na potrebu provjere efikasnosti tretmana protiv Varroe Destructor, što pčelari često smetnu s uma, te tehnološke postupke u namjernom prekidanju lega.


Na predavanju je prisustvovalo 40-ak ljubitelja pčelarstva, nastavnika i studenata.