Hrvatski
Hrvatski
English

Započeo ljetni semestar za Erasmus studente


Započeo je ljetni semestar za Erasmus studente Iryna Statkevska, Alina Kosarieva (Odessa, Ukrajina), Angels Grau Obradors (Barcelona, Španjolska), Aysenaz Cansiz (Ordu, Turska) i Aureliu Ticu (Kišinjev, Moldavija). Organiziran je prijem dobrodošlice kod dekana Borislava Miličevića, uz sudjelovanje Erasmus koordinatora Marka Šostara i prodekana Berislava Andrlića. Studenti će kroz predavanja, seminare i vježbe biti educirani iz područja poduzetništva, financija, informatike, projektnog menadžmenta, marketinga, gastronomije, sociologije i poslovne komunikacije. Studentima će tijekom boravka pomagati Erasmus buddy Petar Klarić.